Magyar-Finn Katolikus Egyesület

  • Finnországban élő katolikusok 0.1% 0.1%

Kisebbségben

Finnországban a legfrissebb népszámlálási adatok szerint a lakosság 0.1%-a katolikus, s a finnországi katolikusok hozzávetőleg fele bevándorló. A kisebbségi lét nemcsak kihívás, hanem lehetőség is számunkra: mivel magyar anyanyelvű katolikusként csak a saját személyes, megtisztult hitünkre építhetünk, újra meg újra meg kell térnünk.

Az anyanyelv szerepe a vallásgyakorlásban

Az Istennel való beszéd az ember lelkének abban a legmélyebb rétegében zajlik, ahová emberi nyelvek közül leginkább az anyanyelvvel, gyerekkorunk nyelvével tudunk elérni. A hit és az anyanyelv a hétköznapjainkban is összefonódik: célunk, hogy megtanítsuk a gyerekeinket magyar anyanyelvünkön imádkozni. Hisszük, hogy együtt imádkozva maradnak fenn családjaink.

Finnországban

Finnországban élve törekszünk rá, hogy a kulturális különbségekkel való szembesülés lelki gazdagodást eredményezzen. Úgy őrizzük és visszük tovább hagyományainkat, hogy az finn családtagjainknak, barátainknak is javára váljon. Programjainkon szívesen látjuk az egyesület szellemiségére nyitott, azzal rokonszenvező finn anyanyelvűeket is.

A közösségi lét jelentősége

A kisebbségi létben felértékelődik a támogató közösség szerepe: szükségünk van arra, hogy egymást erősítsük, hogy életünk példájával, hitvallásunkkal inspiráljuk, gyógyítsuk, bátorítsuk egymást. „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok köztük” (Mt 18,20).

Katolikus kultúra

Egyesületünk feladatának tekinti a katolikus hit által inspirált értékes hagyományok megőrzését, továbbvitelét. Értékeljük és óvjuk mindazokat a kulturális javakat, szokásokat, amik arról tanúskodnak, hogy az ember tudása legjavát akarja adni annak az Istennek, akinek hálás, akiről tudja, hogy mindent neki köszönhet. Életünket az egyházi ünnepek köré szervezzük: találkozunk vasárnaponként a soknyelvű katolikus sokadalomban, magyar katolikusként pedig havonta szervezünk magyar nyelven katolikus Szentmisét (szeptembertől júniusig). 

Egyesületünk katolikus, azaz egyetemes: tagságunk is lelkületbeli és ízlésbeli sokszínűséget, gazdagságot képvisel.

Visszajelzés

Honlapunk igyekeztük úgy összeállítani, hogy a régóta Finnországban élők és a nemrég Finnországba érkezettek is egy helyen megtalálják mindazt az információt, ami vallásgyakorlásukban segíti őket. Ha mégsem találnád meg, amit keresel, küldj egy üzenetet, rövid időn belűl válaszolunk.

6 + 3 =

Támogatóink